Zanim

Najważniejsze informacje przed spotkaniem

Myśląc o szukaniu pomocy u specjalisty – co warto wiedzieć?

Przede wszystkim: im wcześniej zaczniemy pracować nad relacjami, tym lepiej. Mądre jest powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Często czekamy, aż coś samo się zmieni. Niestety dzieje się tak bardzo rzadko, częściej zdarza się, że jest coraz gorzej.

Im dłużej trwa proces niszczenia relacji, tym dłużej może trwać proces odwracania negatywnego cyklu naszych zachowań oraz większy ból może towarzyszyć tym zmianom.

Proces rozpadu związku ma swoją dynamikę, utrata więzi z partnerem zazwyczaj przechodzi przez cztery fazy:

 1. Złość i sprzeciw – to faza, w której staramy się przekazać partnerowi nasze potrzeby, jeśli robimy to w nieumiejętny sposób, partner widzi nasze zachowanie jako krytykę i wrogość.
 2. Przywieranie i poszukiwanie – to faza, w której często nasze wyrażenie bólu, tęsknoty i osamotnienia, odbierane jest przez partnera jako złość, rozczarowanie i rozchwianie emocjonalne, a to powoduje jeszcze większe wycofanie.
 3. Gdy stan poczucia osamotnienia się pogłębia, ujawnia się depresja i utrata nadziei – to faza, w której często wpadamy w furię chcąc skłonić partnera do
  reakcji, chcąc dać do zrozumienia, że tak naprawdę czujemy się osamotnieni i
  porzuceni. Taka sytuacja powoduje często jeszcze większe wycofanie się partnera i jego zamknięcie się w sobie.

 4. Odłączenie – człowiek w tej fazie zaczyna akceptować to, że związek nie spełnił jego oczekiwań i pozwala, aby po prostu przestał istnieć oraz całkowicie odcina się emocjonalnie od partnera, który jeszcze nie tak dawno był najbliższą osobą w życiu.

Odbudowanie relacji w fazie 4, uważane jest przez badaczy i praktyków za niemożliwe.

Dlatego jestem wielkim zwolennikiem działań profilaktycznych i szkoleń, które są najlepszą inwestycją i najbardziej trafionym prezentem jaki możemy sobie i innym sprawić.

Co warto wiedzieć przed spotkaniem w ramach Terapii Par EFT?

 • Celem pierwszej wizyty jest określenie tego, nad czym będziemy pracować i czego klient potrzebuje od specjalisty. Zbierane są informacje na temat zgłaszanych trudności i tego, jakie były dotychczasowe próby poradzenia sobie z daną sytuacją.
 • Na pierwszym spotkaniu przedstawiam swój sposób pracy, odpowiadam na pytania klienta dotyczące terapii.

Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania w ramach Terapii EFT i jak długo trwają?

To zależy od indywidualnego ustalenia na pierwszym spotkaniu. Na ogół:

 • Spotkania w ramach Terapii Par EFT odbywają się co tydzień lub raz na dwa tygodnie. Liczba spotkań szacowana jest od 8 do 20. W przypadku depresji lub traum może trwać dłużej.
 • Wizyta w ramach Terapii Par EFT trwa 85 min. Najczęściej nie ma możliwości jej przedłużenia z powodu zaplanowanych kolejnych wizyt. Dlatego też spóźnienie nie przedłuża czasu wizyty.
 • Możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o odbytej wizycie.

Z jaką częstotliwością odbywają się spotkania Mediacyjne i jak długo trwają?

Mediacje odbywają się w zależności od potrzeb, najczęściej raz w tygodniu, a łączna liczba spotkań szacowana jest od 1 do 4.

Czas jednego spotkania to średnio 2 godziny.

Płatności

Proszę o dokonywanie gotówką na początku wizyty.

Opcjonalnie przelewem przed wizytą na rachunek bankowy:

Fundacja N3

27 1750 0012 0000 0000 3404 2446

Tytułem: Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego (ODPP)

Share this Page