Terapia Par EFT

Doradztwo i Terapia Par - Emotionally Focused Therapy

EFT (Emotionally Focused Therapy) Terapia Skoncentrowana na Emocjach 

jest naukowo udowodnioną metodą odbudowywania i budowania silnych i głębokich relacji.

 • Szacunkowa liczba spotkań – 20 
 • Zależy to jednak od danej sytuacji, w przypadku traum emocjonalnych, proces może się wydłużyć. 
 • Spotkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie

Dzięki badaniom naukowym, wiemy już czym jest miłość, wiemy co można zrobić aby była ona  jeszcze silniejsza i trwalsza. Najnowsze badania dają nam również odpowiedz na pytanie w jaki sposób można miłość odzyskać i żyć w relacji pełnej zaufania, otwartości, szacunku i intymności.

Na dzień dzisiejszy (08.2019) jestem jedyną osobą w Woj. Zachodniopomorskim pracującą metodą EFT, co możesz sprawdzić na oficjalnej stronie ICEEFT oraz jedną z 7 osób w Polsce.

Po wsparcie zgłaszają się najczęściej osoby:

 • Które chcą poprawić atmosferę w domu i szukają wzajemnego zrozumienia.
 • Które mają dosyć konfliktów, niedomówień, napięcia wiszącego w powietrzu.
 • Które nie chcą żyć w poczuciu osamotnienia, pomimo mieszkania razem pod jednym dachem.
 • Które przez lata starają się o dziecko, przez co doświadczają kryzysu intymności w związku.
 • Które zmagają się z sytuacjami traumatycznymi, zespołem stresu pourazowego czy też utratą dziecka.
 • Które chcą jeszcze lepiej wspierać się nawzajem podczas przechodzenia przez sytuacje kryzysowe np. z powodu depresji jednego lub obojga partnerów.
 • Które chcą wzmocnić swoje relacje np. z powodu przeżywanych trudności, np. wychowanie dzieci niepełnosprawnością.

Jestem, aby wspierać Wasze najważniejsze relacje:

Moją rolą podczas tych spotkań jest stworzenie „przestrzeni" do szczerej rozmowy, doświadczenia na nowo utęsknionej bliskości, zrozumienia i szacunku. Tak, aby możliwe było wyrażenie swoich emocje i potrzeby bez lęku przed odrzuceniem.

Nie opowiadam się po żadnej ze stron. Celem naszych spotkań jest odbudowanie relacji i więzi emocjonalnych – pełnej miłości, zaufania, otwartości i intymności, a to jest możliwe.

Warto podjąć trud, to wymaga odwagi ale nie ma ważniejszej rzeczy w naszym życiu, niż bliskie relacje:

Najnowsze badania naukowe wskazują na to że mając bliskie relacje:

 • jesteśmy zdrowsi i szybciej dochodzimy do zdrowia po ciężkich chorobach,
 • mamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, które otwiera nas na nowe doświadczania w życiu oraz przygody,
 • zmienia się struktura naszego mózgu i zmienia się styl przywiązania ukształtowany w dzieciństwie,
 • nasze doświadczenia seksualne, nabierają innego głębszego wymiaru,
 • lepiej przechodzimy przez kryzysy i trudne sytuacje.

Więcej informacji o badaniach naukowych znajdziesz tu.

Share this Page